Registrácia

 • Pri rozhodovaní o zaradení na naše web stránky prihliadame aj na kvalitu zaslaných fotografií. Pod kvalitou sa rozumie kvalita obsahová, ale aj technická.
 • Pri vyplňovaní dotazníka poprosím uviest všetky údaje.
 • V prípade že nemáte 18 rokov Vás poprosím si tento dotazník vytlačiť, vypísať, podpísať zákonným zástupcom + tel. kontakt aj na neho a poslať na adresu Agentúra Lera, Wolkerova 30 A, 974 04 Banská Bystrica
 • V prípade záujmu o zaradenie do časti Casting zadajte do poznámky Casting

Minimálne požiadavky na technickú kvalitu

 • formát fotografií najlepšie PNG, JPG (JPEG)
 • dostatočná ostrosť
 • odporúčané rozlíšenie min. 800x600 px
 • Neposielajte fotografie spolu vačsie ako 1,5 MB !

Fotografie by nemali:

 • byť staršie ako 1 rok
 • nekvalitné, s viacerými osobami !
 • byť nijako dokresľované, domaľovávané, ani inak upravované
 • obsahovať rôzne rušivé elementy (nápisy a pod)

Registračný formulár

Osobné a kontaktné údaje

* Priezvisko, meno, titul: * Dátum narodenia:
* Adresa:
ulica, číslo, PSČ, obec 
* Súčasná škola / zamestnanie:
* Telefonický kontakt (mobil): * E-mail:
Ste registrovaný aj inde? FB link:

Vzhľad

* Výška: * Váha:
Obvod – hrudník: Obvod – pás:
Obvod – boky: Konfekčná veľkosť:
Veľkosť obuvi: * Farba očí:
* Farba vlasov: Dĺžka vlasov:
Tetovanie: Piercing:

Skúsenosti

Skúsenosti v oblastiach:       
Jazykové znalosti: 1. veľmi dobre:
  2. dobre:
  3. základy:
Vodičské oprávnenie skupiny B: ,    
 
 
* Mám záujem pracovať ako:          
* Mám možnosť pracovať v mestách: Uveďte kraje, alebo mestá.
Vyhovujúca pracovná doba:                
Doplňujúce informácie:

Fotografie

Tip: Podržaním klávesu Ctrl a kliknutím na jednotlivé fotografie môžete vybrať viacero fotografií naraz.

 

 

Správnym vyplnením osobného dotazníka a jeho odoslaním súhlasím so spracovaním, uložením mnou poskytnutých údajov do našej databázy agentúry LERA s.r.o. v zmysle §7 zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a jeho neskorších úprav pre účely agentúry LERA Wolkerova 30A, 97404 Banska Bystrica. Tiež súhlasím so zverejnením mojich fotografii na webovej stránke agentúry LERA a na reklamné a propagačné účely s príslušnými osobnými údajmi.