Kontakt

Kontaktné informácie

Agentúra LERA s.r.o.
Kovačická 7
974 04 Banská Bystrica

Tel: 0905 388 958
E-mail: info@agenturalera.sk

IČO: 46 797 599
IČ DPH: SK2023579206

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 22744/S

Máte otázku? Napíšte nám...

Objednávka

Vyplnením a odoslaním tejto objednávky dávam svoj súhlas na spracovanie a uloženie
mnou poskytnutých údajov v databáze agentúry Agentúra LERA s.r.o.v súlade
so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Viac informácii nájdete v sekcii

Registračný formulár

Vyplnením a odoslaním tejto registrácie dávam svoj súhlas na spracovanie a uloženie mnou poskytnutých údajov v databáze agentúry Agentúra LERA s.r.o. v súlade so zákonom 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov. Tiež súhlasím so zverejnením mojich fotografii na webovej stránke agentúry a na reklamné a propagačné účely s príslušnými osobnými údajmi. Viac informácii nájdete v sekcii OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.